ul. Grodzka 19
20-112 Lublin

tel. +48 602 300 379
www.galeriamichalowski.pl
e-mail: bart.michalowski@wp.pl