Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

tel. 81 883 40 27
tel. 81 883 40 45 wew. 29
e-mail: gck@gminabaranow.pl
www.gminabaranow.pl