ul. Pereca 14
22-400 Zamość

tel. 84 639 00 54
e-mail: zamosc@fodz.pl
fodz.pl