Wieś nad Wisłą, związana z legendą o rycerzu Piotrowinie i świętym Stanisławie Biskupie Męczenniku. Na wysokiej nadwiślańskiej skarpie wznosi się kościół pw. św. Stanisława z 1440 roku, fundacji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, zachowany w niezmienionej gotyckiej szacie. Obok kościoła stoi, zbudowana w tym samym czasie, kaplica nad grobem Piotrowina. W okolicy atrakcję stanowi duży kamieniołom wapieni z punktem widokowym na panoramę Wisły.