ul. Nadwiślańska 1/3

tel. +48 736 663 650
e-mail: mwieczorkiewicz@vp.pl