ul. Puławska 1
24-100 Gołąb

tel. 601 814 527
e-mail: muzeumrowerow@gmail.com
www.muzeumrowerow.pl