Kraczewice Prywatne 76
24-320 Poniatowa

tel. 81 820 40 01
kraczewice.parafia.info.pl