Muzeum Regionalne w Łukowie zajmuje część osiemnastowiecznych zabudowań klasztornych. Na muzealną ekspozycję składają się bogate zbiory etnograficzne, archeologiczne, paleontologiczne oraz eksponaty ściśle związane z historią Ziemi Łukowskiej. Perłą w koronie tutejszego Muzeum jest stała ekspozycja paleontologiczna prezentująca amonity - wymarłe morskie głowonogi. Wśród łukowskich eksponatów znalazło się także ludowe rękodzieło - między innymi dywany dwuosnowowe, ceramika czy wycinanki.


ul. Piłsudskiego 19
21-400 Łuków

tel. +48 25 798 27 16
biuro@muzeum.lukow.pl
www.muzeum.lukow.pl