Wieś w Kotlinie Hrubieszowskiej, w której odkryto liczne ślady osadnictwa Gotów z okresu II-IV w. ne. Wydobyte tu znaleziska archeologiczne są prezentowane w muzeach w Hrubieszowie i Zamościu, natomiast w Masłomęczu można zobaczyć zrekonstruowaną gocką chatę. Działa tu założona przez mieszkańców grupa popularyzująca gockie zwyczaje.