Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej ***

Plac Wolności 10 
21- 500 Biała Podlaska

tel. +48 83 341 67 30
cit@bialapodlaska.pl
www.cit.bialapodlaska.pl