Majer Szapiro ogłosił zamiar wybudowania w Lublinie nowoczesnej szkoły rabinackiej podczas odbywającego się w Wiedniu w 1923 roku Światowego Kongresu Żydów. Szapiro uważał, że to właśnie Lublin będzie idealnym miejscem na tego typu inicjatywę. Lublin nazywany był Jerozolimą Królestwa Polskiego. W XVI wieku w Lublinie istniała słynna Jesziwa, mieszkali tu wybitni znawcy Talmudu tacy jak Salomon Luria czy Szalomon Szachna. Lublin postrzegany był też jako jeden z głównych ośrodków chasydyzmu w Polsce. Mieszkał tu niegdyś słynny cadyk Icchaak Jakoow Horowic zwany Widzącym z Lublina.

Aby zebrać potrzebne do budowy fundusze, Majer Szapiro udał się w podróż po Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Udało mu się zebrać około 60 tysięcy dolarów amerykańskich, co pozwoliło na sfinansowanie mniej więcej połowy inwestycji. Resztę sfinansowano zaciągniętym w banku kredytem.

Uroczyste otwarcie Jeszywas Chachmej Lublin miało miejsce w 1930 roku i było wydarzeniem o charakterze ogólnoświatowym. Pierwszym rektorem uczelni został sam Majer Szapiro. W roku 1933 Szapiro zmarł. Działalność jesziwy była kontynuowana aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Obecnie gmach należy do lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Część budynku zajmuje Hotel Ilan. W pozostałej części obiektu urządzono wystawę prezentującą historię dawnej uczelni. Zwiedzać można także wciąż funkcjonującą synagogę. 

Zwiedzanie możliwe jest codziennie, oprócz czasu szabatu (od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę).


ul. Lubartowska 85
20-123 Lublin

tel. +48 81 747 09 92
www.hotelilan.pl