ul. Błażeja Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów

tel. 81 822 50 81
www.powiatkrasnicki.pl