al. Racławickie - Ogród Saski

Centrum Spotkania Kultur
Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

tel. +48 81 441 56 70
www.spotkaniakultur.com