Gardzienice to niewielka wieś malowniczo położona nad Giełczwią, 30 kilometrów na południowy-wschód od Lublina. Zespół pałacowo-parkowy należący niegdyś do rodów Orzechowskich, Czarnieckich i Potockich, jest siedzibą Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, tworzącego unikalne spektakle na motywach archaicznych i starogreckich.

Już w XV–XVI w. w miejscu obecnego pałacu w Gardzienicach istniało założenie murowane o charakterze obronnym. Wybudowany na początku XVII w. pałac był dwukrotnie niszczony: w 1648 i 1656 r. Odbudowany został prawdopodobnie przez Wacława Hulewicza, kasztelana bracławskiego w 1677 r., a następnie rozbudowywany był od 1689 r. przez Stefana Stanisława Czarnieckiego – bratanka hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. W pobliżu znajdują się ruiny XIX-wiecznej gorzelni oraz wieża widokowa z pięknym widokiem na okolicę.

Legenda opowiada o strachach panoszących się po podziemiach pałacu. Podobno z ich powodu Katarzyna, córka Stefana Czarnieckiego, pogardziła majątkiem i wyjechała do Lwowa. Od tego czasu miejsce nazywano Gardzienicami. Podaje się też, że Szwedzi w drodze na Częstochowę, w miejscowych lochach znaleźli wiele drogocennych rzeczy, a wśród nich siodło wysadzane turkusami.