Janów Podlaski

Kolonia 28
21-505 Janów Podlaski

tel. 83 341 30 68
www.zaborek.com.pl
pensjonat@zaborek.com.pl

ul. Zamkowa 1
21-505 Janów Podlaski

tel. 83 379 08 50
www.zamekjanowpodlaski.pl
recepcja@zamekjanowpodlaski.pl