Duża wieś na Wyżynie Wołyńskiej, od średniowiecza własność książąt i możnowładców bełskich. Znajduje się tu zespół pałacowo-parkowy Rastawieckich i Świeżawskich z XIX-XX w., w częściowej ruinie. Obok wznosi się neogotycki kościół parafialny z wieżą, będącą pomniejszoną kopią jednej z wież Kościoła Mariackiego w Krakowie. Na południowym skraju wsi stoi murowana cerkiew prawosławna z 1910 r. z dobrze zachowanymi polichromiami.