Królewska wieś z XV w., znana z zespołu pałacowo-parkowego Zamoyskich. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z lat 1904-05 w stylu neogotyku angielskiego, a także: park krajobrazowy; neogotycka brama ze stróżówką, oranżeria i oficyna. We wsi znajduje się również neogotycki kościół parafialny z lat 1909-12 oraz muzeum poświęcone ostatniemu właścicielowi Jabłonia - wybitnemu rzeźbiarzowi związanemu z Paryżem – Augustowi Zamoyskiemu.