Wieś na pograniczu Polesia i Podlasia, zamieszkała niegdyś przez Tatarów, służących w wojskach Rzeczpospolitej, osiedlonych tu od 2. połowy XVII w. Pamiątką po ich wielowiekowej obecności jest mizar z ok. 150 nagrobkami z XVII-XX w. Drugi mizar, z ok. 40 nagrobkami, znajduje się w Kolonii Zastawek koło Lebiedziewa.