ul. Lubelska 23a
22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 566 46 03
e-mail: gokpawlow@op.pl
www.gokpawlow.pl