Miejscowość znana z dużego przejścia drogowo-kolejowego z Ukrainą, skąd prowadzi najkrótsza droga do Lwowa. Na wzgórzu wznosi się cenny zespół greckokatolickiej cerkwi pw. św. Mikołaja z 1685 roku, z zachowanymi polichromiami i ikonostasem oraz drewnianą dzwonnicą i murowaną bramą z XVIII / XIX wieku. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych tego typu świątyń w województwie lubelskim.