Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej ****

Rynek Wielki 13 (ratusz - parter)
22 - 400 Zamość

tel. +48 84 639 22 92
zci@zamosc.pl
www.zci.zamosc.pl