Oddział - Muzeum Literackie w Nałęczowie
Filia - Muzeum Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 8
24-150 Nałęczów

Adres korespondencyjny:
ul. Poniatowskiego 39,
24-140 Nałęczów

tel. 81 5014780
tel. 887 750 014
e-mail: zeromski@mnwl.pl
www.mnwl.pl