ul. S.A. Poniatowskiego 39
24-140 Nałęczów

tel. 81 501 45 52
e-mail: prus@muzeumlubelskie.pl
www.muzeumlubelskie.pl