Jeszcze nie do końca odkryte przez turystów, pod wieloma względami wyjątkowe miejsce na mapie Lubelszczyzny. Niepowtarzalne walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że jest to idealne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej.

Ziemię Łukowską warto poznawać na rowerze. Pomocna tu będzie 330-kilometrowa sieć szlaków rowerowych, które stanowią doskonałą atrakcję dla poszukujących aktywności i alternatywy dla przebywania w zatłoczonym mieście.

Historyczną stolicą tych ziem jest Łuków. W mieście znajdują się dwa barokowe zespoły kościelno-klasztorne z XVIII w. – pobernardyński i popijarski. W części zabudowań klasztornych znajduje się Muzeum Regionalne z bogatymi zbiorami etnograficznymi oraz geologiczno-archeologicznymi.

Pobliski, malowniczo położony nad rzeką Świder, otoczony lasami Stoczek Łukowski zasłynął z pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk polskich w powstaniu listopadowym. Wydarzenie to upamiętnia pomnik z 1931 r. wystawiony z okazji setnej rocznicy. Obowiązkowym miejscem, które należy odwiedzić jest Wola Okrzejska, miejscowość, w której urodził się polski noblista Henryk Sienkiewicz. Miejscowe Muzeum posiada bogaty zbiór fotografii rodzinnych, osobistych pamiątek po pisarzu jak również unikalny księgozbiór zawierający pierwsze wydania jego dzieł.

Atrakcyjnym przystankiem w podróży okaże się na pewno Wola Gułowskaw której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września. To jeden z największych w regionie barokowych kościołów, pochodzący z przełomu XVII i XVIII w. Na cmentarzu parafialnym możemy zobaczyć kwaterę żołnierzy gen. Kleeberga z SGO „Polesie”, poległych w dniach 3-5 października 1939 r. Ich pamięć popularyzuje Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków