s-z

-

Sławatycze, to malowniczo położona w meandrach Bugu miejscowość, która przez wieki zamieszkiwana była przez wielowyznaniową społeczność katolików, prawosławnych, żydów i ewangelików. Naprzeciw siebie stoją tu dwie okazałe świątynie – cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej oraz kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Na tutejszym rynku można zobaczyć ponad trzymetrowe figury sławatyckich brodaczy – lokalnych przebierańców, którzy zgodnie z długoletnią tradycją w ostatnich trzech dniach grudnia paradują ulicami wsi. Według miejscowych podań spotkanie ...

-

Jedno z grodzisk nad Chodelką z VII-X w., w którym archeolodzy zrekonstruowali część umocnień z fragmentem palisady i bramą oraz kilka chat mieszkalnych, tworząc skansen archeologiczny „Grodzisko w Żmijowiskach”. Działa tu ośrodek archeologii doświadczalnej z eksperymentalnymi warsztatami. Gospodarz skansenu – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - organizuje tu cykliczne „Spotkania z archeologią”. ...

-

Wieś nad Wieprzem, z romantycznymi ruinami zamku, pierwotnie renesansowego z XVI w., w latach 1674-79 przebudowanego na barokową rezydencję dla hrabiego Atanazego Miączyńskiego. Na wysokiej skarpie Wieprza, obok ruin pałacu i oranżerii, zachowało się  kilka obiektów z XVII-XIX w.: brama wjazdowa, kaplica oraz lamus, w którym urządzono izbę regionalną. Zawieprzyce są miejscem plenerowych imprez, w tym majówki z barwnymi pokazami rycerskimi i spektaklami światła i ognia. ...

-

Prywatny skansen archeologiczny, z wczesnośredniowiecznym słowiańskim grodem, odtworzonym na podstawie podobnego obiektu z X w., odkrytego w sąsiedniej wsi Klarów. Odbywają się tu warsztaty i festyny przybliżające życie Słowian. ...

-

Jedna z największych w regionie wsi agroturystycznych, z tradycjami letniskowymi sięgającymi początków XX w. Położenie w zielonej dolinie Bugu, w sąsiedztwie rozległych lasów, zapewnia miejscowości zdrowy mikroklimat i znakomite warunki do wypoczynku. We wsi, nad starorzeczem Bugu znajduje się plaża z kąpieliskiem. ...

-

Miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza (5 maja 1846 r.) z muzeum pisarza-noblisty, utworzonym w dawnej oficynie dworskiej z XIX wieku, ze współczesnymi rzeźbami postaci z powieści i nowel Sienkiewicza. ...

-

Wieś znana z sanktuarium maryjnego oraz miejsca ostatniej bitwy wojsk polskich z niemieckimi w wojnie obronnej 1939 roku. Znajduje się tu kościół barokowy z przełomu XVII i XVIII wieku, jeden z największych w regionie, będący Sanktuarium Marii – Patronki Żołnierzy Września. Na cmentarzu parafialnym możemy zobaczyć kwaterę żołnierzy gen. Kleeberga z SGO „Polesie”, poległych w dniach 3 - 5 października 1939 roku. Ich pamięć popularyzuje Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. ...

-

Dawne miasto położone na Działach Grabowieckich, z zachowaną małomiasteczkową zabudową i świątyniami trzech wyznań: późnorenesansowym kościołem z XVI-XVII w., cerkwią pounicką (obecnie prawosławną) z XVIII w. i synagogą z 1780 r., będącą obecnie siedzibą biblioteki z galerią miejscowych artystów. Przy pięciu drogach wjazdowych stoją murowane kapliczki z 2. połowy XVIII w. z figurami świętych. ...

-

Duża wieś agroturystyczna, znana z żywych tradycji ludowego kowalstwa. Odbywają się tu coroczne Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. ...

-

Miasto nad Bugiem, z zachowanym klimatem dawnych miasteczek, w których współistniały różne kultury i religie: katolicyzm, prawosławie i judaizm. Wśród licznych cennych zabytków są: barokowy zespół synagogalny (XVIII w.), barokowy kościół i klasztor oo. paulinów (XVIII w.), rusko-bizantyjska cerkiew (XIX w.) oraz barokowy budynek kramów i jatek, zwany czworobokiem. Corocznie jesienią odbywa się tu Festiwal Trzech Kultur, przypominający bogatą  przeszłość miasta. Na południowym przedmieściu, na wysokim brzegu Bugu, leży wieś Orchówek z późnobarokowym kościo ...