Forteczne Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej ****

ul. Łukasińskiego 2E (planty - dojazd od ul. Peowiaków 90B)
22-400 Zamość

tel. +48 84 538 17 33
luneta@zamosc.pl
www.zci.zamosc.pl