30-07-22
07-08-22

Kazimierz Dolny | Janowiec

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne, prezentujące cenne filmy polskie i zagraniczne (premiery, ważne filmy roku minionego i obrazy, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju światowej kinematografii), jak również spektakle, wystawy i wydarzenia innych dziedzin.

Tym, co wyróżnia festiwal, jest konfrontacja różnych dziedzin sztuki i umożliwianie nieformalnych kontaktów odbiorców oraz artystów. Festiwal ma na celu poszerzenie wiedzy publiczności na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię.

Więcej informacji...