ul. Puławska 10
24-120 Bochotnica (koło Kazimierza Dolnego)
tel. 506 640 469
hannawasiak@op.pl
www.muzeumtorebekimisiow.pl