Chełmski Park Krajobrazowy

-

Ścieżka w formie pętli, rozpoczynająca się w miejscowości Brzeźno w Gminie Dorohusk. Prowadząc od drogi Chełm – Dorohusk skręca w lewo w kierunku od szkoły i dalej w lewo zgodnie z widocznymi oznaczeniami. Ścieżka posiada wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze na skalę Europy a nawet świata z racji położenia na torfowiskach węglanowych o zasadowym pH. W związku z tym rosną tu unikalne rośliny np. szuwar kłosi wiechowatej, w którym gniazdują niezwykle rzadkie gatunki awifauny z jej sztandarowym  reprezentantem – wodniczką. Występuje tu również żó ...

-

Ścieżka o długości 4 km, przebiegająca głównie przez tereny torfowisk węglanowych, a także łąk, torfianek, roślinności kserotermicznej do miejscowości Koza Gotówka. Miejsce rozpoczęcia znajduje się we wsi Nowiny w Gminie Chełm. ...

-

Typowo leśna, bardzo urozmaicona ścieżka opracowana przez Parki Krajobrazowe wraz z Nadleśnictwem Chełm. Rozpoczyna się w miejscowości Stańków nad zbiornikiem wodnym będącym użytkiem ekologicznym. Walory przyrodnicze scieżki są bardzo różnorodne - od interesujących gatunków ptaków wodnych poprzez ciekawe gatunki drzew i zwierząt leśnych. Tablice informują także o gospodarce leśnej oraz o historii tych miejsc. Ścieżka jest oznakowana zarówno tablicami dydaktycznymi jak i kierunkowymi strzałkami. Ścieżka kończy się w miejscowości Nowiny (gmina Chełm). Stąd moż ...

-

Ścieżka o długości 6 km o charakterze leśnym w Chełmskim Parku Krajobrazowym i Rezerwacie przyrody „Bachus”. Początek ścieżki jest dobrze widoczny i oznakowany (dodatkowo biegnie tamtędy częściowo Poleski Szlak Konny „Bachus”). Ścieżka rozpoczyna się kilka kilometrów za miejscowością Sawin we wsi Bachus. Biegnie w całości przez las i jest wyposażona miejsca przystankowe oraz tablice edukacyjne. Teren bogaty jest w rzadkie gatunki zwierząt. Występuje tu m.in. bocian czarny, puchacz czy orlik krzykliwy. Ścieżka ma charakter pętli i kończy się w pobliżu miejsc ...