Lublin

Lublin

Najstarsze miasto regionu (lokowane w 1317 r.) oraz największy ośrodek akademicki i kulturalny wschodniej Polski. Miał tu miejsce zjazd szlachty polskiej i litewskiej w 1569 r., zakończony podpisaniem "Unii Lubelskiej". W 1918 r. utworzono tu pierwszy rząd niepodległej Polski. Stare Miasto ukształtowane zostało w XIII-XVI w. Jego charakterystyczną cechą są liczne kamienice mieszczańskie. Do najcenniejszych zabytków należą: stary ratusz (od 1578 r. Trybunał Koronny), zamek lubelski, przebudowany w 1. połowie XIX w. na neogotycki budynek więzienny (z dawnego zespołu zamkowego pozostała romańska wieża obronna z XIII w. i gotycko-renesansowa kaplica pw. Trójcy Świętej, której wnętrze pokrywają rusko-bizantyńskie freski z 1418 r.), barokowa katedra (dawny kościół jezuicki z przełomu XVI/XVII w.) oraz renesansowo-barokowy zespół sakralny oo. dominikanów.

Więcej informacji...

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.